Σεμινάρια

Μαθαίνουμε πώς να ζούμε στην κοινωνία υιοθετώντας ρόλους. Το Παιζόδραμα δεν είναι παρά μία πρόβα, μία προετοιμασία για να μάθουμε να βιώνουμε με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο την πραγματικότητα μας. Για τον σκοπό αυτόν οργανώνουμε βιωματικά σεμινάρια – εργαστήρια μικρής και μεσαίας διάρκειας για φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, με στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων όπως:

•  Επίλυση συγκρούσεων
 
•  Διαπραγμάτευση
 
•  Παρουσίαση και ομιλία σε ακροατήριο
 
•  Η ανατομία της πειθούς
 
•  Εμψύχωση και παρακίνηση
 
•  Assertiveness – Διεκδικητική συμπεριφορά
 
•  Σχεδιασμός ζωής
 
•  Work/life Balance
 
•  Story Telling
 
•  Ο λόγος του σώματος
 
•  Η κίνηση της φωνής
 
•  Ο ηγέτης μέσα σου