Η Ομάδα

Σίμος Παπαδόπουλος
Παιδαγωγός – Εμψυχωτής Θεατρικού Παιχνιδιού και Θεατρικής Αγωγής
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελένη Παπαδοπούλου
Ηθοποιός – Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού και Θεατρικής Αγωγής

Δημήτρης Βιντζηλαίος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εμψυχωτής Θεατρικού Παιχνιδιού και Θεατρικής Αγωγής